Meteorologická stanica Banská Bystrica - Sásová
Ospravedlňujeme sa, stanica je z dôvodu údržby dočasne nedostupná. Opätovné spustenie predpokladáme 25.2.2017. Za pochopenie ďakujeme.