METEOSTANICA SÁSOVÁ
Základné informácie
Aktualizácia údajov:
Aktuálne: -
-
Pocitovo:
Vlhkosť:
Tlak:
Vietor:
-
-
-
-
Podrobné informácie
Aktualizácia údajov:
Aktuálne:
Teplota:
Pocitovo:
Vlhkosť:
Tlak:
Tlaková tend.:
Zmena tl.(3h):
Rosný bod:
Vietor:
Smer vetra:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Oblačnosť:
Zrážky(24h):
UV-index:
Osvetlenie:
Sln. radiácia:
Tepl. svetla:
Výška obla.:
-
-
-
-
-
-
-
Maximá za 24h:
Teplota:
Vietor:
-
-
UV-index:
Osvetlenie:
Sln. radiácia:
-
-
-
Minimá za 24h:
Teplota:
-
Absolútne rekordy stanice:
Teplota maximálna:
-
Teplota minimálna:
-
Najviac zrážok (deň):
-
Najviac zrážok (mesiac):
-
Najsilnejší vietor:
-
Najslnečnejší deň:
-
Najviac jasných dní (mesiac):
-
Oblačnosť
Aktualizácia údajov:
Aktuálne:
Stav:
-
Oblačnosť:
Výška oblakov:
-
-
Pomer jasno/zamračené:
dnes:
mesiac:
-/-
-/-
včera:
rok:
-/-
-/-
Vývoj oblačnosti
Výška oblakov
Vietor
Aktualizácia údajov:
Aktuálne:
Stav:
-
Rýchlosť:
Smer:
-
-
Štatistika:
Priemer dnes:
Maximum dnes:
Najvet. deň:
-
-
-
Rýchlosť vetra
Smer vetra
Zrážky
Aktualizácia údajov:
Aktuálne: -
Úhrny zrážok:
za 3h:
za 24h:
-
-
za 12h:
mesiac:
-
-
Mesačné úhrny:
Za celý rok: -
Úhrn zrážok po hodinách
Zrážky
Slnko a Mesiac
Aktualizácia údajov:
Východ:
Východ:
-
-
Západ:
Západ:
-
-
Fáza mesiaca:
-
Aktuálne:
Osvetlenie:
UV-index:
Sln. radiácia:
Tepl. svetla:
-
-
-
-
Pozícia slnka:
Elevácia:
-
Azimut:
-
Energia slnečného žiarenia:
Intenzita osvetlenia
Priemer (12h): -
UV index
Maximum (12h): -
Slnečná radiácia
Celkovo (12h): -
Kvalita ovzdušia
Aktualizácia údajov:
Situácia: -
Upozornenie: Všetky hodnoty zobrazované nižšie sú len orientačné, senzory nie su kalibrované a hodnoty sa môžu od skutočnosti líšiť.
Hodnoty prach. častíc:
PM2.5:
-
PM10:
-
Koncentrácie plynov:
NO2:
CO:
-
-
Prachové častice
Prach. častice (24h priemer):
NO2(Oxid dusičitý):
GRAFY A HISTÓRIA
Aktualizácia údajov:
Dáta od dňa:
Rozsah dát:
Teplota vzduchu
Relatívna vlhkosť
Atmosferický tlak
Rosný bod
Vývoj oblačnosti
Výška oblačnosti (LCL)
Rýchlosť vetra
Smer vetra
Úhrn zrážok
Zrážky
Intenzita osvetlenia
UV žiarenie
Prachové častice
Prachové častice (priemer za 24h)
Oxid uhoľnatý (CO)
Oxid dusičitý (NO2)
Slnečná radiácia
O meteostanici
Umiestnenie:
Homepage

Projekt Meteostanice Sásová začal vznikať začiatkom roka 2016 ako môj hobby projekt. Testovacia prevádzka prvého prototypu s niekoľkými senzormi a jedoduchým webovým rozhraním na vizualizáciu dát začala približne v máji a počas leta 2016 sa projekt dostal až do finálnej fazy. Plnohodnotné meranie dát začalo 28. októbra konečná verzia webovej stránky bola spustená 1. novembra 2016.

Meteostanica je umiestnená na panelovom dome Rudohorská 24 v Sásovej (Banská Bystrica). Dve vonkajšie zariadenia sú umiestnené vo výške cca 15m (teplota, vlhkosť, tlak, zrážky, intenzita osvetlenia, mikročastice a z nich odvodené údaje) a 36m (merače vetra, slnečné žiarenie a oblačnosť).

Meranie údajov prebieha každých približne 15s. Údaje z vonkajších senzorov sú digitálne prenášané do centrálnej jednotky a odtiaľ nahrávané do webovej databázy. Tieto vzorky sú v plnom rozsahu archivované 24h a následne priemerované s nižšou periódou do ďalších databáz. Celková archivácia bez obmedzenia času uchováva vzorky s periodicitou 1 hodiny.

Kontakt:
Vaše meno:
Váš e-mail:
Správa:
Odoslať
Technické parametre:

Teplota a vlhkosť:
Senzor: SHT31
Rozsah teploty: -40°C - 125°C
Presnosť teploty: ±0.3°C
Rozsah vlhkosti: 0% - 100%RH
Presnosť vlhkosti: ±2%RH
Umiestnenie: Senzor je umiestnený v PVC rúrke tvaru "U" s umelým prúdením vzduchu a celý mechanizmus je v radiačnom kryte (valcový Stevenson Screen)

Tlak:
Senzor: BME280
Rozsah: 300hPa - 1100hPa
Presnosť: ±0.12 (pre 950hPa - 1050hPa)
Pracovný rozsah: -40°C - 85°C
Umiestnenie: Senzor je umiestnený v radiačnom kryte (valcový Stevenson Screen) v horizontálnej polohe

Detekcia zrážok:
Senzor: Optická laserový detektor, akustický detektor
Umiestnenie: Senzory sú umiestnené na vrchnej časti radiačného krytu

Úhrny zrážok:
Senzor: kolískový detektor (tipping bucket)
Rozlíšenie: 0,15mm (objem vody pri preklopení detektora je cca 2,4ml čo je v prepočte na plochu detektora cca 0,15mm

Intenzita osvetlenia:
Senzor: MAX44009
Rozsah: 0.01LUX - 188,000 Lux
Umiestnenie: Senzor je umiestnený na streche pod difúznym filtrom s priamym výhľadom na oblohu.

UV-index:
Senzor: VEML6075
Rozsah: 0 - 60mW/cm2
Špička UV-A: 365nm
Špička UV-B: 315nm
Rozlíšenie UV-A: 0.93uW/cm2
Rozlíšenie UV-B: 2.1uW/cm2
Umiestnenie: Senzor je umiestnený na streche s vo vodorovnej polohe s priamym výhľadom na celú oblohu

Vietor:
Senzor: anemometer
Rozsah: od 0,1m/s
Umiestnenie: Senzor je umiestnený na streche, pozostáva z anemometra a veternej smerovky.

Teplota svetla:
Senzor: TCS34725
Umiestnenie: Senzor je umiestnený na vrchnej časti radiačného krytu

Oxid Dusičitý (NO2):
Senzor: MiCS-2714
Rozsah: 0,01 - 10ppm
Umiestnenie: Senzor je umiestnený v radiačnom kryte (valcový Stevenson Screen)

Prachové častice:
Senzor: Plantower PMS5003
Merané hodnoty: PM1.0, PM2.5, PM10
Umiestnenie: Senzor je umiestnený v radiačnom kryte (valcový Stevenson Screen)

Oblačnosť:
Senzor: 3x MLX90614-BAA
Princíp: Odhad oblačnosti spočíva v meraní IR žiarenia odrazeného od oblačnosti. Výpočtami je odhadnuté množstvo žiarenia (nameraná IR teplota) pre jasnú a pre zamračenú oblohu a následne na základe nameranej hodnoty odhadnuté percentuálne pokrytie oblohy oblačnosťou.
Umiestnenie: Senzor je umiestnený na streche vo vodorovnej polohe s priamym výhľadom na cca 1/2 oblohy

Výpočty hodnôt:
Rosný bod: teplota, vlhkosť
Pocitová teplota: teplota, vlhkosť, vietor
Výška oblačnosti: teplota, vlhkosť
Východ, západ, pozícia Slnka a mesiaca: výpočtom na základe polohy meteostanice a aktuálneho času

Nadpis